Personuppgiftspolicy

Enligt GDPR-förordningen är vi skyldiga att informera alla kunder om att vi lagrar personuppgifter om dem. 
Vi lagrar alla uppgifter som som du anger i samband med att du beställer hos oss. Du kan när som helst begära att få granska vilka uppgifter vi har om dig och även begära att uppgifterna raderas efter det att alla åtaganden visavi eventuella pågående beställnings- eller andra ärenden avslutats.

Vi följer alla regler och lagar som gäller lagring av personuppgifter.